logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

 

 

 

maj 2016

 

ZBIORNIK W ŚWINNEJ PORĘBIE ZOSTANIE UKOŃCZONY

 

Posłowie uchwalili ustawę o dokończeniu budowy zbiornika wodnego w Świnnej Porębie, zlokalizowanego w województwie małopolskim na rzece Skawie.

 

 

 

więcej

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień 2016

 

PROJEKT USTAWY O GOSPODAROWANIU ODPADAMI W GMINACH

 

Sejm rozpatrzył w pierwszym czytaniu i skierował do dalszych prac w podkomisji poselski projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Istotą projektowanych zmian jest zobowiązanie gmin do powierzenia zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w drodze zamówienia, bezpośrednio spółkom gminnym w procedurze bezprzetargowej, z całkowitym wyłączeniem mechanizmów konkurencyjnych.

 

więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień 2016

 

NOWE ZASADY SPRZEDAŻY LASÓW W POLSCE

 

Sejm RP głosami posłów koalicji rządzącej znowelizował ustawę o lasach. Nowe prawo faworyzuje Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, które w przypadku chęci zakupu prywatnych gruntów leśnych oraz gruntów przygotowanych do zalesiania zyskuje prawo pierwokupu.

 

więcej

 

 

 

 

 

 

 

marzec 2016

 

WIĘCEJ FUNDUSZY DLA PARKÓW NARODOWYCH

 

Sejm znowelizował ustawę o lasach i ochronie przyrody. Jej istotą jest wsparcie parków narodowych z funduszu leśnego poprzez rozszerzenie katalogu ich działań, w zakresie możliwości tworzenia niezbędnej infrastruktury, wykupu gruntów i lepszej dbałości o chronione ekosystemy.

 

 

 

 

 

 

 

więcej