logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

BIOGRAFIA

 

Urodzona 26.01.1951r. w Ząbkach.

 

Polityk i inżynier, senator X Kadencji Senatu RP, posłanka na Sejm V, VI i VIII kadencji, posłanka do Parlamentu Europejskiego VII kadencji.

 

Ukończyła studia wyższe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej z tytułem mgr. inż. oraz podyplomowe studia na Politechnice Warszawskiej – Urządzenia Wodno–Ściekowe w Zakładach Przemysłowycha także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny. Zdała również egzamin państwowy dla kandydatów na członków do Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

 

Od roku 1976 pracowała jako starszy asystent projektanta w Biurze Studiów i Projektów Szkół Wyższych BEPRON Warszawa, a następnie w latach 1985-1990 jako główny specjalista w Generalnej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych "ENERGOPOL" Warszawa.

 

Od 1990 zatrudniona na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy - Gminy Żoliborz, a później Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Gminy Warszawa Centrum. Od 2002 roku powołana na Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a od 2003 objęła funkcję Dyrektora Wydziału ds. Inwestycji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Od 1997 jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Warszawskiej. Od 1998 członek Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, gdzie sprawuje również funkcję zastępcy członka Zarządu. W Konwencie Politechniki Warszawskiej zasiada od 2010 roku. Od 2007 jest również senatorem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

 

W latach 1990–2002 była radną m.st. Warszawy. Działała również w latach 1997-2001 w SKL. W 2001 wstąpiła do Platformy Obywatelskiej, z listy której została wybrana na posła V, VI i VIII kadencji. W latach 2009-2014 deputowana do Parlamentu Europejskiego. Obecnie sprawuje mandat Senatora X Kadencji Senatu RP.