logoPOlogoSejmlogoPlogoEPL

logoPO

 

 

PODZIAŁ STATYSTYCZNY MAZOWSZA OD NOWA

 

W ostatnim roku podjęte zostały działania na rzecz statystycznego podziału województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki statystyczne NUTS 2. Wielokrotne wystąpienia do różnych jednostek administracyjnych tj. Głównego Urzędu Statystycznego, Rady Statystyki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przyniosły pozytywny efekt i zakończyły się poparciem dla przedstawionej propozycji.

 

więcej